Τηλέφωνα άμεσης επικοινωνίας:

Τηλ: 2237 024554

Κιν: 6983095933

Fax: 2237 024554